کد مطلب : 74431 تاریخ مطلب : 1400/05/29

اطلاعيه اتاق اصناف ايران: تنها 21 گروه شغلي درمحدوديت جديد امکان فعاليت دارند

?اطلاعيه اتاق اصناف ايران: تنها 21 گروه شغلي درمحدوديت جديد امکان فعاليت دارند

??اتاق اصناف ايران در پي افزايش ابتلا و شيوه گسترده موج پنجم بيماري کرونا و بر اساس آخرين مصوبات ستاد ملي کرونا مورخ (1400/5/23) مبني بر اعلام تعطيلي از دوشنبه مورخ (1400/5/25) تا پايان روز شنبه(1400/5/30) طي اطلاعيهاي اعلام کرد: تنها گروه شغلي يك بشرح ذيل در محدوديت جديد امکان فعاليت دارند و فعاليت ساير مشاغل ممنوع مي باشد.

??در اين راستا از خانواده بزرگ اصناف کشور انتظار ميرود تا با افزايش مسئوليت پذيري اجتماعي در رعايت پروتکلهاي بهداشتي و افزايش آن به سطح بيش از 90 درصد، موجب قطع زنجيره انتقال اين ويروس منحوس در جامعه گردند. بديهي است اتاقها و اتحاديه هاي صنفي نيز با تشديد بازرسي، نظارت و برخورد قاطع با واحدهاي اندک خاطي موجب ضمانت در اجراي بيش از پيش رعايت دستورالعمل ها و پروتکل هاي بهداشتي خواهند بود.

??فهرست مشاغل 21 گانه مجاز در اين دوره:
1- کارخانهها و کارگاه هاي توليدي، مراکز صنعتي و معدني، کشاورزي، شيلات و خدمات وابسته
2- مراکز زير ساختي و حياتي، مراکز تامين و توزيع آب، برق، گاز، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت هاي تصفيه و تهويه هوا، پالايشگاه ها و جايگاه هاي سوخت
3- حمل و نقل عمومي کالا و مسافر برونشهري شامل ريلي، هوايي، جادهاي و دريايي.
4- حمل نقل عمومي درون شهري
5- ادارات و مراکز نظامي، انتظامي و امنيتي، امدادي و ستادي
6- فروشگاههاي زنجيرهاي(تنها بخش مواد غذايي و بهداشتي) ، سوپرمارکتها، ميوهفروشيها و سبزي فروشيها، ميادين ميوه و ترهبار
7- مراکز توليد، نگهداري، توزيع و فروش محصولات پروتئيني و خدمات وابسته
8- مراکز توليد و عرضه فرآوردههاي لبني و نانوايي (توليد فراوردههاي نانوايي)
9- مراکز بهداشتي، درماني، امدادي ، اورژانس و تامين آمبولانس دولتي و خصوصي
10- داروخانهها، مراکز و فروشگاههاي دامپزشکي، پخش دارو، عطاري و داروهاي سنتي
11- مراکز تهيه، توليد و توزيع مواد غذايي و خوراکي آماده (صرفا بيرون بر ).
12- خدمات اپراتورهاي ارتباطي، خدمات الکترونيک و فعاليتهاي پستي
13- شرکتهاي خدمات اينترنتي(اعم از تامين کنندگان اينترنت، فروشگاههاي اينترنتي و شرکت‎هاي خدماتي مبتني بر اينترنت)
14- رسانههاي مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه
15- مراکز نگهداري خدماتي سالمندان، معلولان، جانبازان، مراکز توانبخشي و مراقبتي و آسايشگاهها
16- تعميرگاههاي انواع خودرو، لوازم خانگي، الکتريکي، الکترونيکي، کامپيوتر، تاسيساتي، کليه خدمات فني و کارواش
17- فروشگاههاي انواع قطعات لوازم يدکي
18- فروشگاههاي انواع مصالح ساختماني و آهن آلات
19- کارگاههاي صنعتي (مانند جوشکاري و تراشکاري و مشابه آن)
20- چاپخانه ها
21- خشکشوييها
(1400/5/23)

@arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور