کد مطلب : 74432 تاریخ مطلب : 1400/05/29

همشهري گرامي خواهشمند است درصورت مشاهده هرگونه تخلف صنفي و تعطيلي خودسرانه واحدهاي صنفي نانوايي

در قسمت نظرات همين پست ويا باشماره 3820-086 تماس حاصل فرماييد. روابط عمومي اتاق اصناف

نیمتا روزنامه های صبح کشور