کد مطلب : 74445 تاریخ مطلب : 1400/06/01

رعايت پروتکل هاي بهداشتي الزامي است.

از خود و ديگران در برابر بيماري کرونا محافظت کنيم.

رعايت پروتکل هاي بهداشتي الزامي است.

از خود و ديگران در برابر بيماري کرونا محافظت کنيم.

با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي مقابله با بيماري کرونا از بروز آسيب هاي مالي،جاني و تعطيلي صنوف جلو گيري مي شود.علاوه بر رعايت پروتکل هاي بهداشتي استفاده از ماسک در وسايل نقليه عمومي و محيط هاي بسته و هر جايي که ديگران حضور دارند الزاميست.

روابط عمومي اتاق اصناف مرکز استان مرکزي
نیمتا روزنامه های صبح کشور