کد مطلب : 74473 تاریخ مطلب : 1400/06/15

دادستان کل کشور: "برگ سبز خودرو" سند مالکيت است/ مراجعه به دفتر اسناد لازم نيست

دادستان کل کشور تاکيد کرد که برگ سبز خودرو "سند مالکيت" است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد براي يک سند ديگر، الزامي نيست.

به گزارش ايسنا، حجت الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري در نامهاي خطاب به دادستانهاي عمومي و انقلاب سراسر کشور نوشت:

حسب گزارشهاي واصله و استعلامات برخي از دادستانها در خصوص مناقشهي بين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نيروي انتظامي در خصوص الزامي يا غيرالزامي بودن معاملات ثبت خودرو در اسناد رسمي، به اطلاع ميرساند:

بندهاي 2 و 3 بخشنامه ي شماره 137204/94 مورخ 1394/8/27 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکي از ضرورت مراجعه طرفين معامله براي ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمي بود، با صدور دادنامه ي شماره 1863 مورخه 1399/12/2 هيات محترم ديوان عدالت مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال گرديده و در تاريخ 1400/1/10 به شماره 9804185 در روزنامه رسمي ثبت و ابلاغ شده است.

از آنجايي که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده 14 و مواد 34، 35 و 37 و خصوصا مواد 43 و 45 آراي شعب ديوان عدالت اداري و به ويژه هيئت عمومي در موارد مشابه براي تمامي دستگاههاي اداري لازمالاجرا بوده و براي مستکفين مجازات در نظر گرفته شده است،لذا مستفاد قطعي از دادنامه مذکور و قوانين مربوط تلقي برگ سبز خودرو صادره از شرکتهاي توليدي به عنوان سند مالکيت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملين و نيز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمايي و رانندگي بلامانع بوده و ضرورتي به مراجعه به دفتر اسناد نميباشد،مگر اينکه متعاملين خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»

نیمتا روزنامه های صبح کشور