کد مطلب : 74483 تاریخ مطلب : 1400/06/21

فراخوان اعضاي صنف آهن ، آلومينيوم و شيشه شهرستان اراک جهت شرکت در انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحاديه

نیمتا روزنامه های صبح کشور