کد مطلب : 74486 تاریخ مطلب : 1400/06/21

بازار پوشاک در استان مرکزي با افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها روبه‌رو است

درحالي بازار پوشاک در استان مرکزي با افزايش قيمت‌هاي سرسام‌آوري روبرو است که به گفته مسئولان اتاق اصناف استان مرکزي قيمت بازار پوشاک و توان خريد مردم توازن ندارد.

‍ ???بازار پوشاک در استان مرکزي با افزايش سرسامآور قيمتها روبهرو است

???درحالي بازار پوشاک در استان مرکزي با افزايش قيمتهاي سرسامآوري روبرو است که به گفته مسئولان اتاق اصناف استان مرکزي قيمت بازار پوشاک و توان خريد مردم توازن ندارد.

???به گزارش اتاق اصناف ايران به نقل از تسنيم درحاليکه اين روزها هنوز مجازي يا حضوري بودن مدارس و دانشگاهها مشخص نيست اما با اين حال خانوادهها به دنبال تهيه البسه و همچنين لوازم التحرير براي فرزندان خود هستند.

???افزايش سرسامآور قيمتها در بخش صنايع نساجي و پوشاک

???گلايه شهروندان از قيمتها بهانهاي شد تا خبرنگار تسنيم به سراغ اتاق اصناف برود و دليل اين گراني و وضعيت قيمتها را جويا شود، موضوعي که “جمشيد زند” رئيس اتاق اصناف استان مرکزي درباره آن به خبرنگار تسنيم گفت: ما هم معتقديم در بخش صنايع نساجي و پوشاک با يک افزايش قيمت سرسام آوري روبرو هستيم که مشکلاتي هم براي مردم به وجود آورده است.

???وي افزود: بازار منسوجات، پوشاک و نساجي اين گراني را درحالي تحمل ميکند که بايد بگويم يکي از محل هاي صادرات حوله کشورمان “عراق” بوده، امروز ترکيه در اين کشور کارخانه زده و عراقيها اعلام ميکنند حوله نياز داريد با قيمت کمتر از خودتان به شما ميفروشيم دليل اين بحث هم گران بودن توليد در کشور بوده و هزينه ها براي توليد در کشور بالا است.

???زند بيان کرد: ما در ماههاي اخير در بخش نساجي و پوشاک شاهد افزايش قيمتي تا بيش از 100 درصد بودهايم که همين امر علتي شد تا با پايين آمدن توان خريد، مصرف مردم هم کاهش يابد، از طرفي برخي از پوشاکفروشها در استان از گردونه توزيع خارج شدهاند و کسب خود را رها کردهاند.

???رئيس اتاق اصناف بيان کرد: 2 موضوع بازار را تنظيم ميکند، يکي رقابت و يکي عرضه و تقاضا که متاسفانه در بخش پوشاک و منسوجات و نساجي شاهد رقابتي بودن بازار نيستيم چراکه قيمت شده توليد داخلي بالا است و واردات هم نيست که توليدکننده مجبور شود در خط توليد خود تغيير کند و هزينه توليد را کاهش دهد از طرفي در عرضه و تقاضا هم به دليل اين گراني ها مشکل داريم.

???زند خاطرنشان کرد: به عنوان متولي اصناف عرض ميکنم امروز در بازار در پارچه مبلي و امثالهم مشکل داريم بايد براي کاهش هزينهها، افزايش راندمان توليد و کم کردن هزينه تمام شده توليد يک جنس اقدام کرد.
@arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور