کد مطلب : 74609 تاریخ مطلب : 1400/09/01

اعطاي تسهيلات 80 ميليون توماني با نرخ% 15 به واحدهاي صنفي نانوايي

اعطاي تسهيلات 80 ميليون توماني با نرخ% 15 به واحدهاي صنفي نانوايي ، جهت کسب اطلاعات بيشتر و شرايط دريافت تسهيلات به اتحاديه صنف نانوايان اراک مراجعه نماييد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور