کد مطلب : 74894 تاریخ مطلب : 1401/01/16

آگهي دومين فراخوان اعضاي صنف بارفروشان ميوه و تره بار شهرستان اراک جهت شرکت در انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحاديه (کانديداتوري)

نیمتا روزنامه های صبح کشور