کد مطلب : 8278 تاریخ مطلب : 1395/12/30

پيام نوروزي به مناسبت آغاز سال 1396

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر انقلاب اسلامي در پيامي به‌مناسبت آغاز سال 1396، سال جديد را سال «اقتصاد مقاومتي: توليد - اشتغال» نام‌گذاري کردند.

متن پيام رهبر انقلاب اسلامي به شرح زير است:

بسماللهالرّحمنالرّحيم
يا مقلّب القلوب و الابصار، يا مدبّر اللّيل و النّهار، يا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الي احسن الحال.
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي فاطِمَةَ وَ اَبيها وَ بَعلِها وَ بَنيها.(1)

ميلاد مبارک حضرت فاطمهي زهرا، صدّيقهي کبري? (سلاماللهعليها) را و عيد نوروز را به همهي شما همميهنان عزيز تبريک عرض ميکنم. عيدتان مبارک باشد همميهنان عزيز، ملّت بزرگ ايران، جوانان عزيز، قشرهاي گوناگون مردم! و بويژه تبريک عرض ميکنم به خانوادههاي عزيز شهيدان و جانبازان و ايثارگران و همچنين به همهي ملّتهايي که با عيد نوروز آشنا هستند و آن را گرامي ميدارند.

خداي متعال را بر اين فرصت سپاس ميگويم که يک بارِ ديگر توفيق داد عيد نوروز را به شما ملّت عزيز ايران تبريک عرض کنم؛ اميدواريم که سالِ بسيار خوب و مبارک و بابرکتي و همراه با امنيّت و رفاهي در انتظار ملّت ايران باشد و سال 96، انشاءالله سال خوشي براي همهي ملّت ايران و براي مسلمانان جهان باشد؛ همهي خانوادههاي ايراني، همهي ايرانيان عزيز انشاءالله در اين سالي که در اين لحظه آغاز شد، مشمول لطف و رحمت و برکت الهي باشند.

اگر بخواهيم يک ارزيابياي بکنيم از سالي که گذشت -سال 95- بايد بگوييم آن سال هم مثل همهي سالهاي ديگر شاديها و غمهايي داشت، تلخيها و شيرينيهايي داشت؛ منظور تلخيها و شيرينيهاي مربوط به ملّت است، مسائل شخصي مورد نظر نيست. هم شيريني داشتيم در سال گذشته، شادي داشتيم که اين شاديها مربوط است به عزّت ملّي، امنيّت ملّي، همّت جوانانه در ميان ملّت ايران و حرکات مؤمنانهي فراگير در همه جاي کشور؛ هم تلخيهايي داشتيم که عمدتاً مربوط به مسائل اقتصادي و اجتماعي است که اشارهاي به آنها خواهم کرد.

عزّت ايران و ملّت عزيزمان در سال 95 در سراسر سال مشهود بود؛ از آغاز سال تا پايان سال. دشمنان ما در همه جاي دنيا اعتراف کردند به اقتدار ملّت ايران، به عظمت ملّت ايران؛ هويّت ملّت ايران خودش را در سراسر قضاياي گوناگونِ اين سال نشان داد. با يک بياحترامياي که از سوي رئيسجمهور آمريکا نسبت به جمهوري اسلامي ايران شد، مردم، پُرشور و با حميّت و غيرت در روز بيست و دوّم بهمن پاسخ آن را دادند؛ در روز قدس، در ماه مبارک رمضان، اجتماع عظيم مردم، هويّت و هدفهاي اين کشور را به همهي دنيا نشان داد.

امنيّت کشور در اين محيط پُرتلاطم منطقهاي بلکه بينالمللي، يک شاخص بسيار عمده و بزرگي براي ملّت ايران بود. امروز اطراف ما، کشورهايي که همسايگان ما هستند: از شرق کشور و جنوب شرقي کشور، تا شمال غربي کشور، کشورها دچار ناامني هستند، منطقه دچار ناامني است، ملّت ايران بحمدالله در طول سال يک امنيّت پايدار را تجربه کرد.

همّت جوانانهاي که من اشاره کردم، ناشي از مشاهده و اطّلاع از فعّاليّتهاي هزاران گروه جوان در سرتاسر کشور است، که به فعّاليّتهاي پُرشور خود، چه در زمينههاي علمي، چه در زمينههاي فرهنگي، چه در زمينههاي ورزشي، چه در زمينههاي توليدي، سرگرم هستند و اشتغال دارند، کارهاي نو و ابتکارهاي نوي را دارند ارائه ميدهند و براي آيندهي کشور ذخيره فراهم ميکنند.

حرکات مؤمنانهاي که اشاره کردم، مراد، جلسات ديني پُرشور و گرم و گيرايي است که در سرتاسر سال وجود داشت؛ مربوط به مسائل ائمّه (عليهمالسّلام)، مربوط به مسائل مهمّ ديني، از اعتکافها و عبادتها و ماه رمضان و پيادهروي اربعين و جلسات مهمّ عاشورا و دههي محرّم؛ اينها نقاط مثبت و شاديآفرين کشور ما و براي ملّت ما است.

تلخيها و سختيها عمدتاً مربوط به مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم است؛ طبقات متوسّط و ضعيف در طول سال درگير اين مشکلات بودند و همچنان هستند؛ چون از وضع مردم مطّلع هستم، لذا تلخي را با همهي وجود حس ميکنم؛ تلخي کامِ مردم، بخصوص مردمِ ضعيف و فرودست و طبقات ضعيف که مربوط به مسائل اقتصادي و مشکلات اقتصادي است، مثل گراني، مثل بيکاري، مثل آسيبهاي اجتماعي که آنها هم عمدتاً منشأ اقتصادي دارند؛ مثل تبعيضها و نابرابريها.

خب، همهي ما مسئوليم؛ هم پيش خداي متعال، هم پيش ملّت بايستي پاسخگو باشيم. من در سال اقدام وعمل» -که سال 95 بود- از مسئولين محترم خواستم که ستادي براي اقدام و عمل تشکيل بدهند و تشکيل دادند؛ کارهاي خوبي هم خوشبختانه انجام گرفت که گزارش آن را به ما دادند؛ لکن آنچه انجام گرفته است، با آنچه مورد انتظار مردم و مورد انتظار ما است، فاصلهي زيادي دارد. در سخنراني(2) توضيح خواهم داد که بعضي از شاخصها و آمارهايي که ارائه ميشود از مقامات مسئول، آمارهاي مثبتي است؛ بعضي هم که از طرف خود مسئولين ارائه ميشود، آمارهاي منفي است؛ اينها را در مجموع بايستي مشاهده کرد.

اقتصاد مقاومتي يک مجموعه است؛ اين مجموعه اگر فقط در زير نام اقتصاد مقاومتي مورد توجّه قرار بگيرد، ممکن است چندان منشأ اثر نباشد؛ من علاج را در اين ميبينم که اين مجموعه را به نقاط مهم تقسيم کنيم و براي هر نقطهي کليدي و مهمّي يک فصلي از زمان را قرار بدهيم، و از مسئولين و افراد شاخص و از آحاد مردم بخواهيم که همهي همّت خود را بر روي آن نقاط کليدي متمرکز کنند؛ به نظر من علاج در اين است که اين نقطهي کليدي را امسال درست شناسايي کنيم. به اعتقاد من اين نقطهي کليدي عبارت است از توليد، توليد داخلي؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اينها آن نقاط کليدي اصلي است. اگر ما توانستيم روي اين دو نقطه متمرکز بشويم و کارها را بر اين اساس برنامهريزي و دستهبندي بکنيم، تصوّر اين است که کار بهميزان زيادي جلو خواهد رفت و موفّقيّتهاي چشمگير و محسوسي پيش خواهد آمد. من در سخنراني انشاءالله خصوصيّاتي را که بر اين دو نقطهي کليدي و اساسي مترتّب است توضيح خواهم داد؛ لذا من شعار امسال را اقتصاد مقاومتي: توليد - اشتغال» قرار ميدهم؛ يعني اقتصاد مقاومتي عنوان کلّي است، بعد توليد و اشتغال؛ اين مجموع نقاطي است که بايستي همه بر روي آن متمرکز بشوند. مطالبهي من و مطالبهي مردم از مسئولين عزيز و محترم اين است که بر روي اين دو نقطه متمرکز بشوند و کارها را با برنامهريزي انجام بدهند و انشاءالله در پايان سال نتايج آن را بتوانند به مردم گزارش کنند.

اميدواريم که همهي شما در تحت عنايات حضرت بقيّةالله (ارواحنا فداه) و با دعاي ارواح مطهّر شهيدان و امام بزرگوار، سال شاد و خوش و همراه با امنيّت و رفاهي را برخوردار باشيد و با خود داشته باشيد.

والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته

نیمتا روزنامه های صبح کشور