کد مطلب : 63899 تاریخ مطلب : 1399/03/24

فراخوان انتخابات اتحاديه صنف الکتريک و تعمير کاران لوازم خانگي شهرستان اراک

فراخوان انتخاباتاتحاديه صنف الکتريک و تعمير کاران لوازم خانگي شهرستان اراک روز يکشنبه مورخ 99/03/27 ار ساعت 10 الي 13 در ساختمان اتاق اصناف به آدرس انتهاي خيابان هپکو بلوار ساوه خيابان وکلا روبروي پمپ گاز برگزار ميگردد لذا از کليه اعضاي داراي پروانه کسب آن اتحاديه دعوت بعمل ميآيد با در دست داشتن پروانه کسب و يا کارت شناسايي معتبر جهت شرکت در انتخابات حضور بهم رسانند
نیمتا روزنامه های صبح کشور