کد مطلب : 79935 تاریخ مطلب : 1402/09/22

مروري بر ضرورت برگزاري نمايشگاهها و بررسي عملکرد شرکت نمايشگاههاي بين المللي استان مرکزي_اراک در برگزاري نمايشگاه يلدا

مروري بر ضرورت برگزاري نمايشگاهها و بررسي عملکرد شرکت نمايشگاههاي بين المللي استان مرکزي_اراک در برگزاري نمايشگاه يلدا

مروري بر ضرورت برگزاري نمايشگاهها و بررسي عملکرد شرکت نمايشگاههاي بين المللي استان مرکزي_اراک در برگزاري نمايشگاه يلدا

نمايشگاه تخصصي به مکاني گفته ميشود که کالاها،خدمات،فن آوري،تکنيکهاي جديد،نوآوري ها و هنرها براي معرفي وآشنايي مردم در معرض تماشا قرداده ميشود و همچنين نمايشگاههاي عرضه کالا در راستاي تنظيم بازار و احقاق حقوق مصرف کنندگان با حذف واسطه ها و شرکت توليدکنندگان به صورت مستقيم برگزار مي گردد.

آيا:

1-با واگذاري هر غرفه حدود 10 متري به شرکت کنندگان به مبلغ بيش از ده ميليون تومان 2-عدم حضور بي واسطه و مستقيم توليد کنندگان 3-عدم نظارت و رعايت دستورالعملهاي قيمت گذاري و بهداشتي

الف:حقوق مصرف کنندگان و عموم مردم در برگزاري نمايشگاه رعايت مي شود؟ ب:حقوق اصناف شهر به عنوان عرضه کنندگان دائمي و عدالت اجتماعي در کيفيت و قيمت کالاهاي مورد عرضه رعايت مي شود؟ ج:تاثيري در تنظيم بازار دارد؟ د:با توجه به اينکه ميانگين درصد سود قانوني شرکت کنندگان نمايشگاه شب يلدا 10الي 15 درصد مي باشد.هزينه چندين ميليوني اجاره غرفه از جيب مصرف کننده نمي رود؟ ه:در برگزاري نمايشگاه شب يلدا قوانين ،مقررات ،دستورالعملها رعايت و مجوزات لازم اخذ گرديده است؟

انجمن حمايت از حقوق مصرف کنندگان

نیمتا روزنامه های صبح کشور