کد مطلب : 75655 تاریخ مطلب : 1402/03/08

انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان پوشاک شهرستان اراک برگزار شد

انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان پوشاک شهرستان اراک برگزار شد. ??محمد منصوري رئيس شد. ??به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف به نقل از رئيس هيأت برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي ، انتخابات اتحاديه صنف پوشاک شهرستان اراک باحضور نماينده استانداري مرکزي ، نماينده اداره کل صنعت معدن و تجارت استان نماينده اداره نظارت بر اماکن عمومي ، اتاق اصناف ، هيات اجرايي برگزاري انتخابات و اعضاي تحت پوشش اين اتحاديه برگزار شد. انتخابات اتحاديه دوشنبه مورخ 1402/03/08 برگزار و محمد منصوري براي چهار سال به عنوان رئيس اتحاديه انتخاب شد. ??محمد منصوري در اين انتخابات با کسب 174 رأي به عنوان رئيس اتحاديه صنف انتخاب شد، کيوان آخوند زاده با کسب 141 رأي به عنوان نايب رئيس اول، مجيد باقري با کسب 124 رأي نايب رئيس دوم، فرهاد پور ابوالقاسم با کسب 122 رأي دبير ، محمد رضا آقاسي با کسب 115 رأي به عنوان خزانه دار ، احسان ربيعي با کسب 111 راي به عنوان عضو هيات مديرها ، محمد هادي آل ياسين با کسب 107 راي به عنوان عضو هيات مديره و بهنام بيات پاکزاذه با کسب 418 رأي بعنوان بازرس اصلي اتحاديه انتخاب شدند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور