کد مطلب : 75650 تاریخ مطلب : 1402/02/31

مراسم تغيير و تحول هيئت رئيسه اتاق اصناف مرکز استان مرکزي برگزار شد

مراسم تغيير و تحول هيئت رئيسه اتاق اصناف مرکز استان مرکزي برگزار شد ??مراسم تغيير و تحول هيئت رئيسه اتاق اصناف مرکز استان مرکزي با حضور اعضاي هيئت رئيسه سابق و هيئت رئيسه جديد، جناب آقاي گودرزي رئيس اداره اصناف و تشکل هاي صنفي اداره کل صمت استان روز شنبه مورخ 1402/02/30 در محل اين اتاق برگزار شد. ??در اين مراسم ضمن اهداي لوح تقدير به رسم قدرداني از زحمات جناب آقاي مددي رئيس اسبق اتاق اصناف، اعتبارنامه هاي اعضاي هيئت رئيسه جديدبه شرح ذيل اعطا گرديد: 1-حسين عباسي بعنوان رئيس اتاق 2-مجيد بسطامي بعنوان نايب رئيس اول 3-محمد محمدي بعنواننايب رئيس دوم 4- مهدي لطيفي بعنوان دبير 5-سرکار خانم مژگان قناتي بعنوان خزانه دار

نیمتا روزنامه های صبح کشور