کد مطلب : 64053 تاریخ مطلب : 1399/04/21

فراخوان انتخابات اتحاديه صنف مصالح ساختماني شهرستان اراک

سانندآگهي فراخوان انتخابات اتحاديه مصالح ساختماني شهرستان اراک روز دوشنبه مورخ 99/04/23 از ساعت 10:30 الي 13 در ساختمان اتاق اصناف به آدرس انتهاي خيابان شهيدان رجائي (هپکو) بلوار ساوه خيابان وکلا روبروي پمپ گاز برگزار ميگردد .لذا از کليه اعضاي داراي پروانه کسب آن اتحاديه دعوت بعمل ميآيد با در دست داشتن پروانه کسب و يا کارت شناسايي معتبر جهت شرکت در انتخابات حضور بهم رسانند
نیمتا روزنامه های صبح کشور