کد مطلب : 65105 تاریخ مطلب : 1399/04/28

فراخوان انتخابات اتحاديه صنف رايانه ، محصولات فرهنگي و ماشين هاي اداري شهرستان اراک

فراخوان انتخابات اتحاديه صنف رايانه ، محصولات فرهنکي و ماشين هاي اداري شهرستان اراک روز دو شنبه مورخ 30/04/ 1399 از ساعت 10:30 الي 13 در ساختمان اتاق اصناف به آدرس انتهاي خيابان هپکو بلوار ساوه خيابان وکلا روبروي پمپ گاز برگزار ميگردد لذا از کليه اعضاي داراي پروانه کسب آن اتحاديه دعوت بعمل مي آيد با در دست داشتن پروانه کسب و يا کارت شناسايي معتبر جهت شرکت در انتخابات حضور بهم رسانند

نیمتا روزنامه های صبح کشور