کد مطلب : 75013 تاریخ مطلب : 1401/03/13

امروز که سر بر حرمت مي آيم / انگار تمام عشق کامل شده است/ اي ضامن آهو! به غريبي سوگند/ دل کندن ازاين ضريح مشکل شده است.دهه کرامت گرامي باد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور